контакти :: карта сайту

Основними складовими інвестиційного процесу КУА «Всесвіт» є:  


• система управління портфелем як єдиним цілим;
• власна інформаційна база даних;
• методики аналізу, розроблені з урахуванням особливостей українського ринку;
• система безперервного моніторингу активів;
• унікальні процедури активного інвестування;
• система диспетчеризації та планування.

Інформаційна база даних (ІБД)
Інформаційна база даних є основним інструментом в роботі КУА «Всесвіт». ІБД включає всю інформацію, необхідну для ухвалення інвестиційних рішень та забезпечення всіх етапів інвестиційного процесу.

Новини

Налагоджений процес щоденного моніторингу інформаційних джерел. ІБД охоплює новини за такими напрямками:
•  новини емітентів (підприємств);
•  новини банківського сектора;
•  загальноекономічні новини;
•  політичні новини.

Аналітичні матеріали

Аналітичні довідки щодо банків та емітентів є невід'ємною частиною інвестиційного процесу.  Під час підготовки аналітичних довідок працівники використовують інформацію, яка розміщена в ІБД, у  відкритих джерелах, а також інформацію, отриману під час розмов з представниками банку або емітента. Всі підготовлені аналітичні матеріали розміщують в ІБД.

Огляди ринків

Огляди ринків є невід'ємною частиною інвестиційного процесу.  У цей час налагоджений процес підготовки таких оглядів:  
•  щотижневі огляди ринку банківських депозитів;
•  щотижневі огляди ринку банківських металів;
•  щотижневі огляди ринку нерухомості;
•  щотижневі огляди ринку облігацій;
•  щотижневі та щоденні огляди ринку акцій.

Моніторинг активів

Моніторинг активів є невід'ємною частиною інвестиційного процесу. У рамках моніторингу налагоджені такі процеси:
 •  встановлення контактів та регулярне спілкування з представниками емітентів з метою отримання якнайповнішої інформації про фінансовий стан;
•  щотижневий моніторинг активів НПФ;
•  щомісячний аналіз показників діяльності банків, у тому числі на основі балансів, які подають банки;
•  регулярний аналіз фінансової звітності емітентів.

Активне інвестування

Фахівці Компанії розробили систему процедур активного інвестування, яка є набором алгоритмів реалізації (поступової) інвестиційних рішень, від спілкування з контрагентом до документального оформлення операції.

Планування

Процес планування включає такі кроки:

1. Визначення потрібної структури інвестиційного портфеля. Структуру портфеля визначають стратегія фонду та вимоги законодавства.
2. Розробка довгострокового інвестиційного плану формування портфеля, який би максимально відповідав раніше визначеній структурі.  Під час планування слід враховувати прогнозування грошових потоків, яке складається з таких етапів:
•  прогноз (план) надходження пенсійних внесків;
•  прогноз (план) надходження інвестиційного прибутку;
•  прогноз (план) пенсійних виплат;
•  прогноз (план) виплати винагороди.
3. Розробка на базі довгострокового інвестиційного плану детального інвестиційного плану на місяць.  Під час цього слід також враховувати прогнозування грошових потоків.
4. Підготовка аналітичних матеріалів, необхідних для реалізації інвестиційного плану на місяць. На цій стадії потрібно використовувати інформацію ІБД. Всі підготовлені аналітичні матеріали розміщують в ІБД.
5. Підготовка та розгляд конкретної інвестиційної пропозиції інвестиційним комітетом.

Диспетчеризація

Невід'ємною частиною інвестиційного процесу є диспетчеризація, яка складається з:  
•  контролю дат та подій на основі календаря інвестиційної діяльності;
•  погодинного планування інвестиційної діяльності;
•  погодинного звіту про інвестиційну діяльність.   

Управління портфелем

Працівники Компанії розробили і запровадили модель аналізу портфеля НПФ, яка дозволяє здійснювати управління інвестиціями недержавних пенсійних фондів не лише на рівні окремих інструментів, а й з використанням портфельних підходів до управління.
Модель дозволяє контролювати структуру портфеля, прибутковості окремо взятих інструментів, їх груп та портфеля в цілому, час до закінчення терміну служби інструментів, час знаходження інструментів у портфелі.
Крім того, реалізована  можливість варіативного планування структури портфеля фонду відповідно до заданих ймовірних подій з прогнозуванням нормативів портфеля і динаміки чистої одиниці пенсійних внесків.
Облік активів учасників НПФ проводять з використанням механізму одиниці пенсійних внесків (ОПВ), який дозволяє у будь-який момент визначити частку кожного учасника, а також результативність діяльності фонду на основі відносної зміни чистої вартості одиниці пенсійний внесків протягом певного періоду.

Наше мнение профессионалам Наши советы начинающим

Всі поля форми повинні бути заповнені.


Ми гарантуємо отримання тільки корисної інформації і ніякого спаму.


Чиста вартість одиниці пенсійних внесків - розрахункова вартість одиниці пенсійних внесків, визначена шляхом розподілу чистої вартості активів пенсійного фонду на загальну кількість одиниць...

Весь словник


  © Компанія з управління активами "Всесвіт". Всі права захищено

Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера "А"
Тел.: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-99

Компанія та її діяльність | Консультації та довідки

  Написати нам повідомлення | Корисні лінки