контакти :: карта сайту
1. Навіщо підприємству створювати систему недержавного пенсійного забезпечення своїх працівників.

Основні вигоди для підприємств від участі в системі недержавного пенсійного забезпечення наступні:

1.1. Підвищення соціальної привабливості підприємства для працівників. Керівництво підприємства зможе запропонувати працівникам додаткову пенсію до обов'язкової державної пенсії, тобто фактично підвищити доходи працівників з економією на сплаті податків. Це буде означати, що підприємство забезпечує старість працівника, дає йому впевненість у майбутньому. Додаткову пенсію працівник отримає і в тому випадку, якщо в подальшому звільниться з підприємства. Пропозиція працівникам недержавної пенсії дає підприємству додаткові можливості по залученню та закріпленню висококваліфікованих кадрів на будь-якій ділянці виробництва, попередження соціальні конфлікти на підприємстві.
1.2. Розширення інвестиційних можливостей. Підприємство може залучати до 5% коштів з одного пенсійного фонду в якості інвестицій через свої цінні папери. При цьому, отримуватимуть інвестиції підприємство може і в загальному від всієї системи недержавного пенсійного забезпечення, а не тільки безпосередньо від фонду, вкладником якого таке підприємство є.
1.3. Зменшення бази оподаткування. Засоби, які підприємство перераховує до недержавних пенсійних фондів на користь працівників, відносяться на валові витрати підприємства в рамках встановленого законодавством відсотка від заробітної плати працівника. На сьогоднішній день - це 15%, але не більше 890 гривень на місяць. Ці кошти не зменшують зарплату працівника, не включаються до фонду оплати праці, а значить, з них не здійснюються відрахування до Пенсійного фонду України, фонд соціального страхування на випадок непрацездатності, фонд страхування на випадок безробіття, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
1.4. Інші вигоди. Впровадження на підприємстві недержавного пенсійного забезпечення дозволить паралельно з вирішенням основних завдань отримати додаткові вигоди:
• стимулювати підвищення продуктивності праці персоналу,
• сформувати позитивний імідж підприємства та його керівництва, як у свідомості працівників, так і у представленні широких мас (в тому числі, працівників інших підприємств регіону),
• розвивати у працівників почуття соціально партнерства та особистої підтримки з боку керівництва підприємства.

2. Як підприємство може створити систему недержавного пенсійного забезпечення своїх працівників.

Перше питання, яке має вирішити для себе підприємство, це яким із двох основних способів воно буде створювати для своїх працівників системи недержавного пенсійного забезпечення:

1. Створювати свій недержавний пенсійний фонд.
2. Стає вкладником вже існуючого недержавного пенсійного фонду.

Створення свого недержавного пенсійного фонду вимагає значних часових та трудових витрат. Необхідно виділяти професійно підготовлених людей, які будуть писати статут фонду, розробляти пенсійні схеми, проходити процедуру державної реєстрації, навчати людей, які будуть входити до ради фонду і багато чого іншого. Потрібно чітко для себе визначити, чи є сенс у відверненні ресурсів на створення та управління фондом.
У той же час, як вкладник підприємство може брати участь у системі недержавного пенсійного забезпечення без додаткових витрат. Всі цікавлять підприємство умови і нюанси пенсійного забезпечення його співробітників можна зафіксувати в пенсійних контрактах.
Друге питання, який підприємство має вирішити для себе, - це якийсь з типів НПФ вибрати. Для цього потрібно проаналізувати, що підприємству необхідно буде зробити для того, щоб почати перераховувати внески в:

• Відкритий фонд:
 - Вибрати будь-який відкритий НПФ
- Укласти пенсійні контракти.
• Професійний фонд:
- Вибрати професійний НПФ, відповідний роду діяльності,
- Укласти пенсійні контракти.
• Корпоративний фонд:
- Рік працювати без збитку,
- Вибрати корпоративний НПФ,
- Визнати статут НПФ,
- Повідомити про рішення стати вкладником корпоративного НПФ Держкомісію з регулювання ринків фінансових послуг,
- Укласти договір з Радою НПФ,
- Внести зміни в колективний договір,
- Укласти пенсійні контракти.
Важливо врахувати також ще одну деталь. Для вкладників корпоративного фонду обов'язковою умовою є укладення пенсійних контрактів на користь всіх своїх працівників, причому на одних і тих же умовах внесків. А вкладник відкритого недержавного пенсійного фонду може, по-перше, укладати контракти тільки на користь певної частини працівників (наприклад, за винятком тимчасових, сезонних і пр.). По-друге, може розбити свій персонал на групи і для кожної групи сформувати свої умови пенсійних внесків (наприклад, для працівників на ділянках з підвищеною плинністю зробити внески вище і поставити в залежність від стажу, щоб закріпити кадри).
3. Критерії безпеки участі підприємств у системі недержавного пенсійного забезпечення.
Якщо підприємство прийняло рішення створити систему недержавного пенсійного забезпечення своїх працівників і стати вкладником недержавного пенсійного фонду, то вона повинна визначитися, на підставі яких критеріїв вибирати НПФ.
Перш за все, необхідно переконається, що недержавний пенсійний фонд має право надавати послуги з недержавного пенсійного забезпечення. Це означає, що фонд повинен бути зареєстрований, як юридична особа, зареєстрований, як фінансова установа, повинен мати укладені договори з банком-зберігачем, адміністратором і компанією з управління активами, члени ради фонду повинні мати свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту. Підприємство може вимагати документальне підтвердження виконання фондом перерахованих вище умов.
Також підприємству має сенс прочитати статут, пенсійні схеми та інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду, звертаючи увагу на розділи, де мова йде про права та обов'язки фонду, вкладників, учасників. В інвестиційній декларації зверніть увагу на вимоги фонду до компаній з управління активами і на наявність або відсутність обов'язкового аналізу інвестиційних ризиків. Ці пункти будуть свідчити про те, як у фонді буде забезпечуватися схоронність коштів і надійність інвестиційних вкладень.
Зверніть увагу на засновників НПФ, для них існує ряд обмежень по функціях, які вони можуть виконувати.

Засновники відкритого НПФ не можуть бути:
• хранителями цього НПФ,
• аудиторами цього НПФ.
Засновники корпоративного НПФ не можуть бути:
• збитковими протягом останнього фінансового року,
• хранителями цього НПФ,
• аудиторами цього НПФ,
• компаніями з управління активами та адміністраторами цього НПФ крім таких випадків:
- У разі створення свого корпоративного пенсійного фонду компанія з управління активами або банківська установа мають право здійснювати управління активами такого фонду та адміністрування фондом за умови отримання відповідних ліцензій у порядку, встановленому законодавством,
- У разі створення корпоративного пенсійного фонду одноосібним засновником він може прийняти рішення про самостійне адміністрування фонду, створивши для цього відповідний структурний підрозділ.
Засновники професійного НПФ не можуть бути:
• хранителями цього НПФ,
• аудиторами цього НПФ,
• КУА цього НПФ,
• адміністраторами цього НПФ.
Засновники НПФ мають право бути одночасно засновником не більш як одного корпоративного чи одного професійного пенсійного фонду, однак при цьому, бути засновником будь-якої кількості відкритих пенсійних фондів.

Також варто подивитися документи банку-зберігача, адміністратора і компанії з управління активами того фонду, з яким підприємство має намір співпрацювати.
У банку-зберігача крім банківської ліцензії має бути ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.
Адміністратор повинен бути зареєстрований як фінансова установа і мати ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
Компанія з управління активами повинна мати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами недержавних пенсійних фондів.
Підприємство може вимагати документальне підтвердження виконання фондом перерахованих вище умов.

4. Як переконається, що в недержавному пенсійному фонді максимально реалізовані гарантії збереження заощаджень.

На законодавчому рівні закріплено ряд гарантій збереження заощаджень в недержавних пенсійних фондах. При цьому, окремі з цих гарантій можуть реалізовуватися недержавними пенсійними фондами та обслуговуючими їх компаніями по-різному.
Варто звернути увагу намагається чи фонд максимально реалізувати гарантії збереження заощаджень.
Так, однією з гарантій захищеності заощаджень є розподіл функцій з ведення поточної діяльності НПФ між кількома суб'єктами (адміністратором, банком-зберігачем та компанією з управління активами). При цьому, законодавством передбачена можливість поєднувати діяльність з адміністрування та управління активами. Більш надійним є варіант, коли адміністратором фонду та компанією з управління активами виступають різні підприємства, а не одне, оскільки різні підприємства мають повноваження за взаємною контролю, що знижує ризик випадкової помилки або навмисного зловживання кожного з них.
Ще однією гарантією збереження заощаджень в НПФ є консервативна політика інвестування і диверсифікація активів фонду. Чим більше в портфелі фонду різних видів активів і інструментів в рамках кожного виду активу, тим нижче ризик інвестиційних вкладень.
Інформаційна відкритість фонду, готовність надавати інформацію про засновників, про результати діяльності, відкритість основних документів фонду (статуту, пенсійних схем, інвестиційної декларації) є додатковою гарантією надійності фонду, оскільки дозволяє проводити громадський контроль роботи фонду.
Ще одним важливим моментом є застосовувані в адміністратора НФП стандарти зберігання інформації про вкладників і учасників фонду, а також про накопичених на користь учасників засобах. Обов'язкова наявність у адміністратора серйозного програмного забезпечення для персоніфікованого обліку, власного архіву паперових документів, системи щоденного резервного копіювання інформації персоніфікованого обліку, використання надійних технологій обліку коштів учасників (використання для обліку виробленого світовою практикою показника - одиниці пенсійних внесків).
Чим вищі вимоги і стандарти самого фонду та обслуговуючих його компаній до забезпечення достовірності, збереження і конфіденційності інформації про засоби учасників, тим більш надійно буде забезпечуватися збереження коштів.
5. Стандарти надійного обслуговування підприємств - вкладників недержавних пенсійних фондів, що потрібно вимагати від НПФ і обслуговуючих його компаній.
Для підприємства-вкладника особливо важливим є професіоналізм адміністратора фонду. Саме з ним підприємству доведеться працювати з укладення пенсійних контрактів та здійснення внесків. Адміністратор може допомагати, полегшувати роботу, а може і навпаки.
З самого початку організації системи недержавного пенсійного забезпечення своїх працівників підприємству варто залучати адміністратора обраного ним фонду до цього процесу. Професійний адміністратор може допомогти проаналізувати демографічну структуру підприємства, розробити пенсійну програму з урахуванням можливостей і потреб підприємства. Така робота повинна виконуватися адміністратором швидко і професійно, на підставі розроблених ним самим методик.
Підприємству має сенс запросити в адміністратора методику взаємодії з формування списку учасників, збору необхідних підтверджуючих документів, перелік інформації, яка повинна бути про кожного учасника, методику взаємодії при зміні складу учасників. До початку перерахування внесків підприємству буде корисно відпрацювати в тестовому режимі з адміністратором процедури внесків і формування відомостей персоніфікації. У ході організації системи недержавного пенсійного забезпечення у підприємства, як правило, виникає безліч юридичних питань, і тут варто звернутися до юристів адміністратора.

Для того, щоб оцінити професіоналізм і дотримання стандартів обслуговування адміністратором крім перерахованого вище підприємство може задати адміністратору такі питання:

• Чи є у адміністратора поопераційний схема виконання стандартних процедур? Наявність такої схеми дозволяє знизити ймовірність помилок при виконанні цих процедур.
• Чи використовується програмне забезпечення для обмеження доступу працівників адміністратора до інформації відповідно до їх функцій?
• Чи є у адміністратора чіткі вимоги до кваліфікації, досвіду, особистих якостей працівників, чи існує система внутрішнього навчання персоналу і регулярного підвищення кваліфікації?
• Чи існує внутрішня система ранжирування інформації та документів за ступенем конфіденційності, а також правила роботи з інформацією та документами залежно від ступеня конфіденційності?
• Як адміністратор збирається розділяти документообіг при обслуговуванні декількох фондів?
• Хто розробник програмного забезпечення, яке адміністратор використовує для персоніфікованого обліку? Як воно забезпечує збереження і безпеку інформації, неможливість несанкціонованого доступу до неї, як виключає можливість помилок. Чи надає адміністратору НПФ розробник програмного забезпечення послуги з підтримки ПЗ, супроводу, доробки?
Схоронність коштів у процесі інвестування забезпечує компанія з управління активами. Для того, щоб оцінити її професіоналізм, підприємство може задати такі питання:
• Яким чином приймається рішення про розміщення активів? Чи є формальна процедура або алгоритм?
• Як здійснюється аналіз інвестиційних інструментів?
• Як здійснюється аналіз емітентів інвестиційних інструментів?
• Якими базами даних та іншими джерелами інформації користується компанія для збору інформації про емітента?
• Чи можна взяти приклад аналізу якого-небудь емітента (можливо, з зміненою назвою і цифрами, просто, щоб подивитися, що саме аналізується)?
• Якими методами компанія збирається забезпечувати надійність вкладень?
• Чи є у компанії система ризик-менеджменту і, у загальних рисах, в чому вона полягає?
• Чи є у компанії програмне забезпечення для управління активами, яке, хто розробник, які функції виконує це ПЗ?

Наше мнение профессионалам Наши советы начинающим

Всі поля форми повинні бути заповнені.


Ми гарантуємо отримання тільки корисної інформації і ніякого спаму.
  © Компанія з управління активами "Всесвіт". Всі права захищено

Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера "А"
Тел.: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-99

Компанія та її діяльність | Консультації та довідки

  Написати нам повідомлення | Корисні лінки