контакти :: карта сайту
Критерії результативності управління активами НПФ в умовах кризи. Роль щоденної оцінки чистої вартості одиниці пенсійних внесків
2008 рік і початок 2009 відзначилися першими кризовими явищами в історії українського ринку недержавного пенсійного забезпечення. Керуючі пенсійними активами вперше зіткнулися з такими явищами, як величезний рівень інфляції, падіння фондового ринку, девальвація гривні майже в 2 рази, криза у банківській сфері, технічні дефолти на ринку корпоративних облігацій. Спробуємо розібратися, як слід діяти керуючим пенсійними активами, яких цілей вони повинні досягти, як оцінити результати їх роботи, і чи готові вони і ринок в цілому до тих кризових явищ, які є вже сьогодні.

2008 рік і початок 2009 відзначилися першими кризовими явищами в історії українського ринку недержавного пенсійного забезпечення. Керуючі пенсійними активами вперше зіткнулися з такими явищами, як величезний рівень інфляції, падіння фондового ринку, девальвація гривні майже в 2 рази, криза у банківській сфері, технічні дефолти на ринку корпоративних облігацій. Спробуємо розібратися, як слід діяти керуючим пенсійними активами, яких цілей вони повинні досягти, як оцінити результати їх роботи, і чи готові вони і ринок в цілому до тих кризових явищ, які є вже сьогодні.

2008 рік і початок 2009 відзначилися першими кризовими явищами в історії українського ринку недержавного пенсійного забезпечення. Керуючі пенсійними активами вперше зіткнулися з такими явищами, як величезний рівень інфляції, падіння фондового ринку, девальвація гривні майже в 2 рази, криза у банківській сфері, технічні дефолти на ринку корпоративних облігацій. Спробуємо розібратися, як слід діяти керуючим пенсійними активами, яких цілей вони повинні досягти, як оцінити результати їх роботи, і чи готові вони і ринок в цілому до тих кризових явищ, які є вже сьогодні.

Аналізуючи результати роботи недержавних пенсійних фондів в 2008 році, можна зробити певні висновки: велика кількість керуючих активами так і не змогли усвідомити принципову відмінність НПФ та інвестиційних фондів, що полягає, в першу чергу, з метою управління. Завдання недержавного пенсійного фонду полягає в тому, щоб забезпечити надійне збереження пенсійних накопичень його учасників і бути здатним в будь-який момент виконати всі зобов'язання, що виникають перед учасниками.

Що ж включає в себе поняття «збереження»? На перший погляд нічого складного - достатньо сформувати такий портфель активів, який би забезпечував високий рівень прибутковості при низьких ризиках, був диверсифікованим і мав необхідний рівень ліквідності. Саме так розмірковує більшість керуючих. І перша їхня помилка в тому, що поняття «фонд» заміщується поняттям «портфель» і далі дії керуючих аналогічні управління інвестиційними фондами - використання портфельних підходів, орієнтація на коефіцієнти Шарпа, Сортіно, Альфа, Бета, розрахунок кореляції.

Прибутковість

Управління пенсійними активами має бути орієнтоване на показники діяльності саме фонду, на те, що отримують учасники фонду і те, які результати діяльності вони бачать. Для простого учасника пенсійного фонду не має якого-небудь значення набір незрозумілих коефіцієнтів, йому важлива сьогоднішня вартість пенсійних активів на його індивідуальному пенсійному рахунку, яка динаміка зміни цієї вартості, і головне - як він може контролювати процес накопичення, наскільки прозорим і зрозумілим є механізм формування вартості, яка відбивається на його індивідуальному пенсійному рахунку, і бути впевненим що цей механізм забезпечує справедливе і одноманітне розподіл активів між усіма учасниками фонду.
Показником, який дозволяє управляючому відслідковувати саме результат роботи фонду в цілому, є чиста вартість одиниці пенсійного внеску (ЧВ ОПВ). Динаміка зміни цього показника характеризує результат роботи фонду, його прибутковість. Керуючий пенсійними активами повинен розуміти, які фактори, крім інвестиційної діяльності, впливають на зміну ЧВ ОПВ.

Якою ж має бути динаміка ЧВ ОПВ? По-перше, приріст ЧВ ОПВ повинен перевищувати інфляцію за відповідний період, що буде свідчити про виконання фондом свого завдання із захисту накопичень учасників від знецінення. По-друге, сама динаміка зростання ЧВ ОПВ повинна бути рівномірною і стабільною, без значних коливань. В такому випадку всі учасники фонду, незалежно від того, коли вони зробили пенсійні внески, матимуть приріст на своїх індивідуальних пенсійних рахунках.
З урахуванням цього особливо актуальним стає питання щоденного розрахунку чистої вартості активів та одиниці пенсійних внесків, оскільки в перебігу місяця зміна вартості активів може бути суттєвим. У разі їх зростання використання щомісячної оцінки призведе до того, що інвестиційний дохід буде розподілений між учасниками пропорційно, незважаючи на те, коли учасник зробив внесок, на початку місяця або в кінці. Тільки щоденний розрахунок дозволяє справедливо розподіляти чисту вартість активів фонду між його учасниками з урахуванням терміну роботи в фонді кожного пенсійного внеску.
Для прикладу візьмемо двох учасників тільки створеного фонду, активи якого рівні 0. Обидва учасники роблять однакові за сумою пенсійні внески в розмірі 1000 грн.,
Тільки перший учасник робить внесок в перший день місяця, а другий в передостанній. Пенсійні внески в день надходження розміщуються на банківському депозиті зі ставкою 20% річних. Інвестиційний дохід за результатами місяця складе 16,44 грн., Так як практично цілий місяць на депозиті перебувала 1000 грн.
Як же буде розподілений отриманий інвестиційний дохід між учасниками? У разі щомісячної оцінки вартості активів і розрахунку ЧВ ОПВ обидва учасники отримають однаковий дохід - по 8,22 грн., Незважаючи на те що фактично протягом місяця працювали тільки гроші першого учасника. Якщо ж оцінку вартості активів і розрахунок ЧВ ОПВ проводити щодня, то перший учасник отримає 15,89 грн., А другий 0,55 грн., Що справедливо враховуючи час, який пропрацювали у фонді внески учасників.

Фактично в разі щомісячної оцінки активів і розрахунку ЧВ ОПВ сталося несправедливий розподіл інвестиційного доходу - учасник, що зробив пенсійний внесок в передостанній день місяця забрав частину інвестиційного доходу іншого учасника фонду, хоча його гроші пропрацювали в фонді лише один день. Використання щоденної оцінки вартості активів і щоденного розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних внесків дозволяє уникнути несправедливого розподілу вартість активів фонду між його учасниками.

Оцінка активів

Переходячи до щоденної оцінки вартості активів пенсійних фондів, що управляють стикаються з неадекватністю існуючих методик оцінки в умовах кризи. Особливо критичною на сьогоднішній день стала методика оцінки вартості облігацій українських емітентів. Оцінка облігацій за ціною останнього зареєстрованого на фондовій біржі договору в умовах низько-ліквідного українського фондового ринку призводить до викривлення результатів оцінки, заниження вартості активів фонду і як результат істотного заниження сум виплат учасникам фонду.
За своєю природою облігація - це борговий інструмент, зобов'язання по якому несе емітент. Саме тому вартість облігації повинна визначатися не результатами торгів на фондових біржах, а умовами випуску облігацій, викладеними в проспекті емісії. Для оцінки облігацій слід використовувати номінальну вартість облігації та суму накопиченого купонного доходу. Незалежно від результатів торгів на фондових біржах, при погашенні облігацій емітент поверне за них суму, передбачену проспектом емісії, оскільки саме ця сума є зобов'язаннями емітента перед нами. У разі невиконання емітентом своїх зобов'язань, або навіть у разі його банкрутства керуючі в судовому порядку будуть вимагати виконання зобов'язань в розмірі, визначеному проспектом емісії. Ці зобов'язання не мають ніякого відношення до цін угод на фондових біржах.

Крім оцінки облігацій також існує неадекватність оцінки вартості банківських металів. Причина такої неадекватності полягає в істотній різниці між офіційним курсом долара і його вартістю на міжбанківському ринку, або в комерційних банках. Згідно з методикою оцінки вартості активів банківські метали оцінюються за курсом НБУ, який в свою чергу визначається шляхом множення на офіційний курс долара США результатів торгів (фіксингу) на Лондонській біржі металів. У той же час при купівлі / продажу банківських металів через комерційні банки їх вартість визначається виходячи з ринкового курсу долара США. Як результат оцінка за існуючою методикою призводить до заниження вартості пенсійних активів.

Диверсифікація

Що стосується диверсифікації пенсійних активів то, звичайно ж, чим вище її ступінь - чим більше кількість груп інструментів і окремо взятих інструментів (кошиків) - тим краще.

Однак в умовах кризи поняття «диверсифікації» має більше значення, ніж це було закладено в Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Як показала практика, диверсифікація тільки з урахуванням лімітів на групи інструментів і окремо взятих емітентів і банків не забезпечує надійного зберігання пенсійних активів.

Існуючі законодавчі обмеження не дозволяють в повній мірі захистити пенсійні активи від коливань валютних курсів. Безпосередньо придбати валюту в активи недержавних пенсійних фондів неможливо. Активами, номінованими в іноземній валюті або вартість яких прив'язана до неї, на сьогоднішній день є: нерухомість, цінні папери іноземних емітентів та банківські метали. Що стосується нерухомості, то в умовах кризи її вартість стрімко падає, тому розглядати її як інструмент для збереження пенсійних активів до моменту стабілізації на ринку нерухомості не варто. Покупка цінних паперів іноземних емітентів можлива тільки на папері, оскільки невирішеними залишаються питання їх обліку в Україну, і найголовніше для їх придбання потрібна валюта, яку придбати НПФ не може.
Єдиним можливим варіантом захисту пенсійних активів від коливання курсів валют залишаються банківські метали. Однак встановленого законодавством ліміту в 10% від вартості активів фонду не достатньо для ефективного захисту пенсійних активів. Це одне з підтверджень системних проблем, які призвели до неможливості ринка недержавного пенсійного забезпечення в повній мірі протистояти кризовим явищам.

Ліквідність

Окремо варто звернути увагу на таку характеристику фонду як ліквідність. Пенсійний фонд є фінансовою установою, що працюють в умовах постійних вхідних і вихідних грошових потоків. При цьому є чіткі вимоги до забезпечення вихідних потоків - відповідно до законодавства, пенсійні виплати учасниками повинні проводиться протягом 5 днів з моменту подачі заяви. Така особливість пенсійного фонду як фінансової установи ставить перед керуючими додаткові завдання. Особливо важливим стає такий елемент роботи як планування і прогнозування, яке можна ефективно здійснювати тільки в разі тісної взаємодії копанні з управління активами та адміністратора пенсійного фонду. Керуючий активами має забезпечити структуру активів з такою ліквідністю, яка б дозволяла дотримуватися баланс між вхідними та вихідними потоками і виконувати всі виникаючі зобов'язання перед учасниками фонду, при цьому не вдаючись до дострокової ліквідації активів і, як наслідок, зниження їх вартості.
Ще однією актуальною системною проблемою є відсутність у пенсійних активів особливого статусу зобов'язань. Криза в банківській сфері на сьогоднішній день привів до того, що частина пенсійних активів, розміщена на банківських депозитах, виявилася замороженою в банках з тимчасовою адміністрацією. Це є абсолютно неприпустимим, оскільки недержавні пенсійні фонди повинні виконувати зобов'язання перед своїми учасниками, не залежно від ситуації в банківській сфері.

Для ефективного управління пенсійними активами в умовах кризи керуючий повинен мати власну систему моніторингу активів і ринків для оперативного реагування на негативні зміни, дотримуватися консервативної інвестиційної стратегії, чітко розуміти специфіку недержавних пенсійних фондів та їх принципові відмінності від інвестиційних фондів. І найголовніше - керуватися в першу чергу інтересами учасників

Наше мнение профессионалам Наши советы начинающим

Всі поля форми повинні бути заповнені.


Ми гарантуємо отримання тільки корисної інформації і ніякого спаму.


Учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до...

Весь словник


  © Компанія з управління активами "Всесвіт". Всі права захищено

Україна, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера "А"
Тел.: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-99

Компанія та її діяльність | Консультації та довідки

  Написати нам повідомлення | Корисні лінки