контакты :: карта сайта
Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Каллісто»


ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»
(Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АД №034314 від 13.04.2012 р., термін дії з 15.04.2012 - необмежений) (ЄДРПОУ 32800074), яке діє від свого імені як компанія з управління активами Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Каллісто» (надалі - Фонд)

Згідно Протоколу №73 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ВСЕСВІТ»від 29.06.2016р. було прийняте рішення про продовження строку діяльності Фонду на 5 (п’ять) років до 09 серпня 2021р.

Учасники Фонду мають право подати заявку на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з 29.06.2016р. по 29.09.2016р.

Для отримання розрахунку за інвестиційні сертифікати Фонду, учасники Фонду повинні подати заявку про викуп належних їм на праві власності інвестиційних сертифікатів Фонду та отримання розрахунків за ними за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. «А», чи надіслати поштою рекомендованим листом за адресою: 04119, м. Київ, а/с - 116,тел/факс: (044) 207-02-99/95. Прийом заявок на викуп інвестицій­них сертифікатів здійснюється кожного робочого дня з 10.00 до 15.00, крім вихідних (субота та неділя) та святкових і неробочих днів.

Заявка повинна містити такі відомості та реквізити:

а)         для учасників - фізичних осіб: - прізвище, ім'я, по батькові; - ідентифікаційний номер; - паспортні дані; - місце проживання та телефон; - кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник; - вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити; - реквізити рахунку у ЦП; - особистий підпис; - реквізити банківського рахунку;

б)        для учасників - юридичних осіб: - повне найменування, місцезнаходження та телефон; - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; - кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, якими володіє учасник; - вид документа, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити; - реквізити рахунку у ЦП; - підпис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи,  реквізити банківського рахунку;

Розрахунки з учасниками Фонду та викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються з 30.09.2016 р. по 31.10.2016 р..

 Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред'явити за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 23, літ. «А» такі документи:

-           для фізичних - осіб паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності) та/або довіреність, що підтверджує право особисто представляти інтереси учасника фонду;

-           для юридичних осіб виписку або витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

-документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами Фонду;

-довідку або договір про відкриття рахунку у банку.

Після пред'явлення учасником Фонду зазначених документів ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» укладає з таким учасником Договір про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду (далі - Договір)

Після укладання Договору грошові кошти перераховуються на банківський рахунок учасника Фонду в строк, визначений в Договорі.

Учасник Фонду має перерахувати інвестиційні сертифікати Фонду на рахунок Фонду у депозитарії в порядку та в строк, визначені в Договорі.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються за розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду станом на дату прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду.

ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» протягом тижня з дати закінчення строку розрахунків з учасниками, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, здійснює депонування суми грошових коштів, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів  Фонду, але не звернувся за розрахунками в установлені строки, шляхом:

- укладання договору про відкриття поточного рахунку в банку на користь фізичної особи - власника інвестиційних сертифікатів Фонду з подальшим перерахуванням на цей рахунок відповідної суми грошових коштів; - перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

Договір про відкриття поточного рахунку укладається за місцезнаходженням ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ».

Сума грошових коштів, що депонується власнику інвестиційних сертифікатів Фонду, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів Фонду з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності інвестиційні сертифікати Фонду в установлений строк.

У випадку, якщо за будь-яких підстав здійснення такого перерахування (депонування) буде неможливим, ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» здійснює внесення вищезазначених коштів у депозит нотаріуса Київського міського нотаріального округу за вибором ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» для наступної їх передачі учаснику Фонду.

 
 

В.о.директора ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ»                              О.О.Некрасов


Наше мнение профессионалам Наши советы начинающим

Все поля формы должны быть заполнены.


Мы гарантируем получение только полезной информации и никакого спама.


Пенсионные активы - активы пенсионного фонда, страховой организации, банковского учреждения, за счет которых осуществляются пенсионные выплаты

Весь словарь


  © Компания по управлению активами "Всесвит". Все права защищены.

Украина, г. Киев, ул. Белорусская, 23, литера "А"
Тел.: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-99

Компания и ее деятельность | Консультации и справки

  Написать нам сообщение | Полезные ссылки